Over ons

Vocaal Ensemble Cantecleer is in 1993 ontstaan uit de cursus Zingen in een koor van het Cursusproject Bunnik. De koordirectie is van begin af aan in handen geweest van Alice van Rossem. Sinds die tijd hebben we steeds hogere eisen gesteld aan de kwaliteit van onze koorzang en van de optredens. En het eind daarvan is nog lang niet in zicht.

Momenteel telt ons koor 23 leden; 8 sopranen, 6 alten, 5 bassen en 4 tenoren.
Gérard de Reus (voorzitter) en Frans Teunissen (secretaris) vormen nu het bestuur. De functie van penningmeester is op het ogenblik vacant, en wordt tijdelijk waargenomen door Marieke Stolte.
Frits Hermans en Bart Horeman beheren de website.