Nieuws

We hebben op 21 april 2024 een dwarsdoorsnede laten horen van de Europese vocale muziek die ons koor in al die jaren gezongen heeft, plus een paar nieuwe nummers. Het repertoire, thans zo’n 600 liederen, reikt van Middeleeuwen tot heden, van Spanje tot Scandinavië, van Gjeilo tot Purcell. Bij elkaar vormden ze een reis door stijlen, vondsten van componisten en de leefwereld van de mensen die de muziek gezongen hebben. Het was een cultureel-muzikale reis, met projectie van beelden die de muziek en zijn tijd aankleden.

Alice van Rossem, onze dirigent, gaf uitleg bij stukken die zijn gezongen.

Alice, de dirigent

Dankwoord van de voorzitter Gérard

Openbare repetitie in Utrecht

Onze openbare repetitie van dit koorjaar is op zaterdag 8 juni in de Pieterskerk in Utrecht. De aanvangstijd is 14.00 uur. De kerk is op die dag geopend. Loop gerust binnen en geniet (een poos) van onze zang.

Vocaal Ensemble Cantecleer Bunnik

Ons ensemble is een 4-stemmig koor dat meestal a-cappella zingt.
Het koor legt zich toe op een breed klassiek repertoire met zowel kerkelijke als wereldlijke muziek en streeft daarbij naar aansprekende muzikale prestaties.
Om die ambitie levendig te houden geven we regelmatig uitvoeringen.
Dirigent en drijvende kracht sinds de oprichting is de Utrechtse muziekpedagoge Alice van Rossem.