Nieuws

Jubileumconcert 21 april 2024, Een muzikale reis

Dit jaar viert Cantecleer zijn 30ste verjaardag. Dit gaan we dit voorjaar invullen met een jubileumconcert. Op 21 april 2024 is in de Dorpskerk een dwarsdoorsnede te horen van de Europese vocale muziek die ons koor in al die jaren gezongen heeft, plus een paar nieuwe nummers. Het repertoire, thans zo’n 600 liederen, reikt van Middeleeuwen tot heden, van Spanje tot Scandinavië, van Bach tot Purcell. Bij elkaar vormen ze een reis door stijlen, vondsten van componisten en de leefwereld van de mensen die de muziek gezongen hebben. Het wordt een cultureel-muzikale reis, met projectie van beelden die de muziek en zijn tijd aankleden

Repetitie 15 juni 2024

Onze laatste repetitie van dit koorjaar is op zaterdag 15 juni in de Pieterskerk in Utrecht. Dit is een openbare repetitie in de Pieterskerk die die dag open is. De aanvangstijd komt nog op deze website

Vocaal Ensemble Cantecleer Bunnik

Ons ensemble bestaat dit jaar 30 jaar en is een 4-stemmig koor dat meestal a-cappella zingt.
Het koor legt zich toe op een breed klassiek repertoire met zowel kerkelijke als wereldlijke muziek en streeft daarbij naar aansprekende muzikale prestaties.
Om die ambitie levendig te houden geven we regelmatig uitvoeringen.
Dirigent en drijvende kracht sinds de oprichting is de Utrechtse muziekpedagoge Alice van Rossem.